Pam dechreuais i fusnes losin newydd Hapusrwydd Mewn Jar

Ces i’r syniad ‘Moddion Melys – Hapusrwydd Mewn Jar’ pan roeddwn yn ceisio cael hyd i rodd wedi’i bersonoli i’w roi i ffrind a oedd angen hwb fach. Dydy pawb ddim yn hoffi blodau ac mae cymaint o gardiau a siocledi wedi eu personoli, roeddwn eisiau cael hyd i rywbeth gwahanol ble roedd dewis o’r maint, cynnwys a’r neges personol. Felly, roeddwn creu busnes a oedd yn cynnig mwy o ddewis ar gyfer rhoddion arbennig u’w hanfon at rywun ar achlysur arbennig, neu i ddweud da iawn, neu diolch.

Er bod fy ngŵr a minnau’n caru cogninio and yn mynychu llawer o ddigwyddiadau bwyd, dydyn ni ddim yn arbenigwyr losin, er ein bod yn eu hoffi’n fawr iawn! Felly, yn hytrach na chynhyrchu losin ein hunan, rydym yn defnyddio fferfynau adnabyddus y genedl gan sicrhau bod ein cynnyrch o’r safon uchaf. Mae gennym gynlluniau ar gyfer y dyfodol i gynyddu’r nifer o wahanol ddeunydd pacio, losin a’r negeseuon gyda’r gobaith o greu mwy o roddion wedi’u personoli anorchfygol sydd yn fwy arbennig na’r arfer. Os oes syniadau gennych, byddem yn hapus iawn i glywed oddi wrthych.

Fel Cymro Cymraeg sydd wedi ei magu yng Ngogledd Cymru a’r Gymraeg yn fam-iaith i mi, rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o’ng ngyrfa yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg, y diwylliant a’i hetifeddiaeth. Mae’n bwysig i mi greu cynnyrch sy’n unigryw Gymreig hefyd. Felly, yn ogystal â’r brand ‘Sweet Remedies – Happiness in a Jar’, mae ‘Moddion Melys – Hapusrwydd Mewn Jar’ yma! Yr unig ddadl yw a ddylwn ddefnyddio ‘losin’ neu ‘da-da’ ar gyfer ‘sweets’?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.